Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                             

DO SZKOŁY CZAS

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach dla swoich uczniów poza zajęciami przewidzianymi w ramowym planie nauczania będzie prowadzić również zajęcia pozalekcyjne opracowane w ramach projektu systemowego
nr 1/POKL/9.1.2/1/2009 „Nowe technologie na usługach w edukacji”. Projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, opiera się na doświadczeniach Ośrodka we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Działania w szkole koncentrować się będą na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji. Uczniowie będą realizować projekt „Mój dom – moja okolica”, w ramach którego będą prowadzone zajęcia w czerech grupach tematycznych:

o       Grupa I – MOJA SZKOŁA,

o       Grupa II – MOJA PARAFIA,

o       Grupa III – MOJA GMINA,

o       Grupa IV – MOJA OKOLICA.

            Ponadto dla klasy I i II przeprowadzone zostaną warsztaty udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Dla klas starszych zajęcia pozalekcyjne w ramach programów: „Młody Menager Środowiska” dla klasy V i VI, „Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE” dla klasy V oraz dla klasy VI zajęcia wspomagające w ramach programu „Przygotuj się do sprawdzianu”.

            Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w poszczególnych zajęciach odpowiednich dla swoich grup wiekowych.

dyrektor szkoły

Cezary Zając

wstecz